Điều kiện tuyển sinh
 

Thời gian đăng ký

Thời gian nhập học

Thời gian học

Tài liệu cần thiêt khi đăng ký

Ghi chú

Đại học

15/8 hàng năm

Đầu tháng 9 hàng năm

4 năm

Bằng tốt nghiệpcấp THCS.Bằng HSK( ngành xã hội cấp 6 , ngành tự nhiên cấp 3)

1.Học sinh học chuyên ngành hán ngữ có thể vào học thẳng.

2.Học các chuyên ngành khác, nếu tiếng hán chưa vững có thể tới trường học thêm tiếng trước.

Thạc sỹ

15/7 hàng năm

Đầu tháng 9 hàng năm

3 năm

Bằng tốt nghiệp đại học, 2 thư giới thiệu của giáo sư.

Dạy bằng tiếng Hán,nếu tiếng chưa vững có thể xin học thêm.

Tiến sỹ

15/7 hàng năm

Đầu tháng 9 hàng năm

3 năm

Bằng tốt nghiệp thạc sỹ, 2 thư giới thiệu của giáo sư.

Như trên

Tiến tu sinh

Không hạn định

Cuối tháng 2 và đầu tháng 9 hàng năm

Nửa năm tới 2 năm

Tiến tu sinh cao cấp cần 2 thư giới thiệu của giáo sư

Dạy bằng tiếng Hán

 

tu7          tu8