Các bước đăng ký
 
    Làm đơn : điền bảng đăng ký nhập học trường Sưphạm An Huy, có thể gửi tới trường bằng thư thường,qua email hoặc fax.
   •Sauk hi thẩm định : tài liệu của bạn trường chúng tôi sẽ nhanh chóng gửi giấy gọi nhập học, Đơn xin visa ( JW 202 ), sau đó bạn tới đại sứ quán Trung quốc tại Việt Nam xin thị thực X hoặc L.
   
   •Báo danh : Học viên an theo thời gian quy định ghi trên giấy gọi nhập học tới trường và làm các thủ tục cần thiết.
   
 

 •Thủ tục cư trú : Chúng tôi sẽ căn cứ vào thị thực nhập cảnh và thời gian lưu lại Trung Quốc của học viên làm thẻ cư trú., đảm bảo cho sinh viên học tập và sinh sống bình thường o Trung quốc.

   
 

 •Kiểm tra chia lớp : Sau khi học sinh nhập trường, văn phòng lưu học sinh sẽ tiến hành kiểm tra trình độ và căn cứ vào kết quả kiểm tra phân lớp.Sau khi khai giảng một tuần học sinh có thể nghe thư ở các lớp khác nhau để tiện điều chỉnh.

   
 

 •Cho phép cư trú : Đối với những học viên học trên 3 tháng có thị thực L hoặc X, nhà trường sẽ làm thủ tục cư trú cho học viên trong vong 1 tháng sau khi nhập trường.

          

tu11       tu13