Phương thức liên lạc
Học viện quan hệ quốc tế Vu Hồ An Huy Trung Quốc
Điện thoại : 86-553-3869457 芮老师(汉语、英语)
                    朱老师(汉语、韩语)
86-553-3869406 宛老师
86-553-3937088 黄老师
Fax: 86-553-3839452
E-mail: liuban@mail.ahnu.edu.cn
Website:

http://cie.ahnu.edu.cn

 
          
          

 
16          15